การติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล จาก สพป.นนทบุรี เขต 1

นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะมาติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและการเรียนออนไลน์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานให้ข้อมูลของนักเรียน และโรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563