การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่   ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โดยมีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.