การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง และเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.