การประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจัดการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.