การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โดย นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายจงกล ทองโอฬาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.