การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

วันที่  4  กรกฎาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ร่วมกับสพฐ.
พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 นางพนิดา อุสายพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ดร.คมคาย น้อยสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผอ. โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)และ ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.