การประเมินความสามารถด้านการอ่าน REading Test ป.1 ปีการศึกษา 2563

วันที่  16  มีนาคม  2564

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน​(Reading Test : RT)​ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1​ ปีการศึกษา​ 2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.