กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2565

วันที่  10 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ในกิจกรรมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมรับรางวัลจาก ดร.สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.