กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

วันที่  20  กรกฎาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน ระดับ อ.2-ป.6 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.