กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564

วันที่  24  ธันวาคม  2564

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2564  มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจกของขวัญจากซานต้าคลอส การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละชั้น การตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสมาสต์เพื่อชิงรางวัล
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมยังคงรักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.