กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๖

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง  จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีการอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ทุกชนิด  ตอบคำถามชิงรางวัล และ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ภายในชุมชนโดยรอบ  ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย”

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.