กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันที่  15 กุมภาพันธ์  2565

ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรมตอบคำถามหน้าเสาธง พร้อมทั้งส่งตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมและสืบสานหน้าที่ชาวพุทธที่ดี ซึ่งนักเรียนชั้นอนุบาล2 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดทางหลวง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดโพธิ์ทองล่าง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.