กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่  30  ตุลาคม  2563

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2563   โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการประดิษฐ์กระทง ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.