การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

วันที่  12  กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง นำคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทางหลวง และวัดโพธิ์ทองล่าง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.