วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่  14  มกราคม  2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”  มีการแสดงจากคณะครู การแจกชุดของขวัญวันเด็ก การจับฉลากของขวัญ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนของขวัญและรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.