กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ทองล่าง และ วัดทางหลวง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.