กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานจาก กกต.จังหวัดนนทบุรี ที่อนุเคราะห์เครื่องเลือกตั้ง เพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.