กิจกรรม “จิตอาสา” เนื่องใน “วันมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคระครูและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา” พัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัดทางหลวง วัดโพธิ์ทองล่าง และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เนื่องในวัน “มหาธีราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.