กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงและมอบเกียรติติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การทำบัตรอวยพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.