”กีฬาต้านยาเสพติด”

วันศุกร์ที่   13  มกราคม 2566

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นธานในการจัดกิจกรรม ”กีฬาต้านยาเสพติด” ประจำปี 2565

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.