ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภา

read more
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

การจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ

read more
ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1

read more
ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี

ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี

read more
ประกาศนโยบายป้องกัน โครงการสถานศึกษาสีขาว

ประกาศนโยบายป้องกัน โครงการสถานศึกษาสีขาว

read more
ประกาศตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ประกาศตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

read more
ประกาศเปิดการเรียนonsite เต็มรูปแบบ

ประกาศเปิดการเรียนonsite เต็มรูปแบบ

read more
ประกาศมาตรการโควิด-19

ประกาศมาตรการโควิด-19

read more