คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นิตยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นางสาวนิตยา ศาลางาม
ครูอัตราจ้าง