ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564

วันที่  10  มีนาคม  2565

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ การทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.