งานกีฬาสีต้านยาเสพติด

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจัดงานกีฬาสีต้านยาเสพติด

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.