งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดทางหลวง

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดทางหลวง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.