งานประเพณีแห่เรือชักพระ

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมงานประเพณีแห่เรือชักพระ ประเพณีดั้งเดิมของชาวคลองบางเขน ณ วัดโพธิ์ทองล่าง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.