งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่  17 สิงหาคม 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.