ต้อนรับ นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมคณะครู โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ให้การต้อนรับ นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง รั้วชมพู – ม่วง ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.