ทำบุญทอดกฐินของวัดฝาง ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู กราบนมัสการ พระสมุห์พิสุทธิ์ วิสุทฺโธ (เอี่ยมสำลี) เจ้าอาวาสวัดฝาง และร่วมทำบุญทอดกฐินของวัดฝาง ประจำปี ๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.