ทำบุญทอดกฐินของวัดพุทธปัญญา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมทำบุญทอดกฐินของวัดพุทธปัญญา ประจำปี ๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.