ทำบุญทอดกฐินของวัดโพธิ์ทองล่าง ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู กราบนมัสการ พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ สารคนโธ และร่วมทำบุญทอดกฐินของวัดโพธิ์ทองล่าง ประจำปี ๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.