นำเสนอสื่อและนวัตกรรมการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่  10  พฤศจิกายน  2563

คณะครูโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์อง ได้จัดการนำเสนอสื่อและนวัตกรรมของข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียน  โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธาน ให้คำแนะนำ และกำลังใจให้กับคณะครู

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.