นิทรรศการ แบบโครงการ Project Approach ระดับปฐมวัย

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูอัจฉรา ทวีลาภ และคุณครูสิริกร ชาติดี เข้าร่วมการเยี่ยมชมนิทรรศการ แบบโครงการ Project Approach ระดับปฐมวัย เพื่อประกันคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ 1 ช่วย 3 ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.