นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำโดย นางวชิรนุช พรหมภัทร รอง ผอ.สพป.นนทบุรีเขต 1 นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผอ.โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ และนางสาวพรชนก คณาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมห้องเรียน ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการนิเทศครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.