นิเทศติดตามการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางสุจารีย์ ทองเกตุ และนางสาวอภิญญารัตน์ สุนทรพรพรรณ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.นนทบุรี เขต ๑ ในการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.