ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อให้ทุกพื้นที่มีแต่ความปลอดภัย ทาง โรงเรียนโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.