ประชุมคณะครู

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั้งนี้คณะครูได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน นี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.