ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.