“ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566”

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการ “ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2566″ เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.