การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.