ประธานมูลนิธิเฉลิม – เจียร วงษ์เพ็ง อุปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนและมอบทุนการศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
ขอขอบคุณ คุณสุภาพร และ คุณสัมพันธ์ พรประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิเฉลิม – เจียร วงษ์เพ็ง อุปถัมภ์ ที่ได้มอบเงินสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.