งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  2  เมษายน  2564

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับประถมศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.