กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร 2565

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร สำหรัยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุข ของนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.