ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจคณะครู

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจคณะครู และให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทองพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.