เข้าร่วมแสดงความยินดีกับดร.อัมพร พินะสาและดร.อำนาจ วิชายนุวัติ

วันที่  6  ตุลาคม  2563

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง ร่วมกับ สพป.นนทบุรี เขต 1 นำโดย นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.อัมพร พินะสา ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.