ผอ.เขต พบเพื่อนครู

วันอาทิตย์ที่   ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เข้าร่วม
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ โดยมี ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. และ สพป.นนทบุรี เขต ๑ ในกิจกรรม “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พบเพื่อนครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ ๑ ” ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๒ เทศบาลนครนนทบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.