ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๙๐ ปี

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ ๙๐ ปี โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และคณะกรรมการมูลนิธิ เฉลิม – เจียร วงษ์เพ็ง อุปถัมภ์ ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.