พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.