พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียนดี มีความสุข วิถีนนท์ วิถีคุณภาพ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.