พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

นายอาชวินทร์ กัญญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ ได้แสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูต่อครูผู้อบรมสั่งสอนทั้งด้านคุณธรรม ความรู้ และเป็นผู้ชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิต ถือเป็นการแสดงออกที่ดีสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1.